कणा


ओळखलत का सर मला !
पावसात आला कोणी ?

कपडे होते कर्दमलेले, केसावरती पाणी.
क्षणभर बसला नंतर हसला , बोलला वरती पाहून
गंगामाई पाहुनी आली गेली घरट्यात राहून
माहेरवाशिन पोरीन सारखी चार भिंतीत नाचली
मोकळ्या हाती जाईल कशी
बायको मात्र वाचली
भिंत खचली चूल विझली होते नव्हते नेले
प्रसाद म्हणुनी पापण्यान मध्ये पाणी थोडे ठेवले
कारभारनीला घेउनी संगे सर आता लढतो आहे
पडकी भिंत बांधतो आहे , चिखल गाळ काढतो आहे
खिशा कडे हात जाताच हसत हसत उठला
पैसे नकोत सर मला जरा एकटे पण वाटला

मोडून पडला संसार जरी मोडला नाही कणा
पाठी वरती हाथ ठ्ठेऊन नुसते लढ म्हणा !


More articles: Marathi Poems

Comments

Author: pankaj21 Nov 2009 Member Level: Gold   Points : 2

hi freinds,
here Poet tolds "The Great Philosophy of the Life"
he wants to say,
in any condition, any situation on you,
don't panic, don't disturb
You Can do any thing.
you can change the situation a power in yours .

so keep hardworking you will get success. .

with warm regards to poet & all Punespider

pankaj

Enjoying The God Gift of Life

Author: Kailash Chandra Ladha21 Nov 2009 Member Level: Gold   Points : 1

Jai Shree Krishna Pankan ji


very good but kuchh samajh main nahi aaya  • Do not include your name, "with regards" etc in the comment. Write detailed comment, relevant to the topic.
  • No HTML formatting and links to other web sites are allowed.
  • This is a strictly moderated site. Absolutely no spam allowed.
  • Name:
    Email: